Yeni Model Kabuk Soyucu

Görsel ve Teknik Resim

Açıklama

Un ve irmik fabrikalarında temizleme kısımlarında buğdayın ön temizlemesinde kavuz içerisindeki buğdayın ön temizlemesinde kavuz içerisindeki buğdayın ayıklanmasında, buğday üzerindeki kabuk ve sakalların temizlenmesinde kullanılır. Ayrıca toz, kum, küçük tohumlar ve mikro organizmaların temizlenmesi de sağlanmış olur. Silolama tesislerinde de aynı amaçla kullanılır. Bu işlemler arpa, çavdar ve benzer ürünlerin temizlenmesi amacı ile de yapılabilir.

Yeni geliştirilen EM-YKS 45/80 modeli ile 1.ve 2. temizleme bölümünde yüksek verim düşük bakteri miktarı ve yüksek kapasite sağlanır.