Triyör

Görsel ve Teknik Resim

Açıklama

Tahıl öğüten fabrikalarda tahıl içinde bulunan istenmeyen yuvarlak şekilli ve uzun şekilli parçaların tahıldan ayrılması işleminde kullanılır. Kapasiteye göre muhtelif çaplarda sac üzerine preslenmiş çapları ve derinlikleri temizlenecek tahıl cinsine göre belirlenmiş cepleri olan silindirler bir motorlu redüktör vasıtası ile tahrik edilerek döndürülür. Silindirin içinde bulunan toplayıcı sayesinde tohumlar ve istenmeyen maddeler çıkış ağzından alınırlar. Ayrılan tekneler kontrol triyöründen de geçirilerek istenmeyen maddeler içine karışmış tahıl tanelerinin kazanılması sağlanır.