Randıman Kantarı

Görsel ve Teknik Resim

Açıklama

Tam PLC denetimli
Paslanmaz çelik yük hücreleri ile hassas tartım ve uzun ömür
IP67 koruma sınıfında özel sistem panosu
Tuş takımı ile kolay kalibrasyon
Tartılacak ürüne göre özel çift pistonlu,tek pistonlu yada motorlu kantar beslenme sistemi.
Gerçek tartım değerine göre bilgi işleme
Ton/saat cinsinden debi ölçümü ve gösteri mi.
İstendiği takdirde ge iş debisi ayarı
Toplam geçen mal mıkları gösterimi
Lokal yada network halinde çalışabilme.
Bilgisayar denetimli randıman sistemleri
Orijinal SCADA programı üzerine yazılan özel randıman uygulama programı.
İhtiyaç olan sayıda elektronik tumbalama kanları bağlayabilme
Beklenen randıman deıteri ile randıman toleranslarını programiayabilme özelligi
Tolerans dışı randıman ölçümlerine karşı alarmlar
Kayıpları devamlı izieyebilme
Grafiksel randıman değerlerini bilgisayardan izieyebilme
Devamlı girişe ve çıkışa göre toplam randıman hesaplama, gösterimi ve bağımsız formül uygulayabilme
Operatör terminal denetimli randıman sistemleri
Toplam 5 kantara kadar randımanı izleyebilme
Devamlı giri e ve çıkışa göre randımanı izieyebilme
Her kantar için ayrı ayrı sıfırlanabilen totalizörler
Bilgisayar denetimli randıman sistemine kolay çevrilebilme.