Pnömatik Aspiratör

Görsel ve Teknik Resim

Açıklama

Un fabrikalarında öğütülen mamülün, ara ürünlerin katlar arasında ve çeşitli makinalar arasında taşınmasını sağlayan hava kaynağı olarak kullanılır. Makina gövde ve rotordan oluşmaktadır.Fanın hareketli elemanı olan rotor üzerindeki kanatlar hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır.Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın özelliklerine bağlıdır, bir taraftan emiş yaparken diğer taraftanda basma yapan fan kanal içerisinde artı basınç oluşturur ve havanın hareketini sağlar.Un ve irmik fabrikalarının temizleme bölümleri dışında değirmen ve paketleme ünitelerinde, yem fabrikalarında ve benzeri sanayi tesislerinde kullanılır.