Pelet Kırıcı

Görsel ve Teknik Resim

Açıklama

Kullanım
Karma yem endüstrisindeki 03-4,5mm’lik peletleri kırmakta ve çıkış ürünleri 08mm’ye kadar tane büyüklüğü olan endüstri dallarında başarı ile kullanılmaktadır.

Çalışma
Giriş ağzından alınıp klepeyle yönlandirilen mallar , boyuna dişlenmişve birbirinden farklı hızla dönen iki sinndir arasından geçirilerek granül hale getirilir . Granül büyüklügü mm. olarak bölünmü pozisyon göstergesine bakarak ayarlanabılir . Kırılmayacak mallar klepe ile yönlendirilerek silindirlerin dışından dökülürler.

Teknik Yapı
Sağlam çelik konstrüksiyon gövde içine , ikişer taraftan rulmanlarla yataklanan iki adet boyuna dişlenmi silindir (vals topu) yerleştirilmiştir, Bu silindırler çelik yaylar yardımıyla mekanik bir tertibatla istenilen aralıkta birbirine yakın sabitlanabilmektedir . Silindir aralıkları (mal kırma aralığı) mm. cinsinden bölünmü pozisyon göstergesi ile ayarlanabilir Sert ve büyiık parçalar geldiğinde yaylar açılarak büyür v hiç müdalıale yapılmadan parça aşağı düşmüş olur. Mal yönlendirici klepsesi ile l<ırılacak veya kırılmayacak şekilde el veya pnömatik uzaktan kumandayla çalıştırılmaktadır. Tahrik ‘V’ kayış­ kasnak yardımı ile en uygun güç ve devirde motor seçilerek yapılmakta, silindirlerin birbirine irtibatları, aralık büyüdüğünde dahi ayrılmayan dişlerle sağlanmaktadır.